Sokolov, ul. Křižíkova - nové místo ZTP - místní úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/96483/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
22.9.2023 - 7.10.2023

Výběrové řízení na úř.zajišťujícího agendu vedení registru vozidel odboru dopravy MěÚ Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/95936/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 6.10.2023

Výběrové řízení na úř.zajiš.projednávání přestupků proti BPP MěÚ Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/96196/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 6.10.2023

Sil. č. III/21233, Habartov - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/96106/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 6.10.2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie 12.10.2023 - Atletická

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/96293/2023/OKT/MISM
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 13.10.2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie 12.10.2023, Sv. Čecha, U Divadla

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/96294/2023/OKT/MISM
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 13.10.2023

44/23 - Oznámení nálezu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/95836/2023/OKT/DABE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.9.2023 - 21.9.2026

rozhodnutí - společné povolení (U+S): "II/209 Modernizace okružní křižovatky Chodov"

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/92427/2023/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
20.9.2023 - 6.10.2023

rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Parkoviště v ul. Mánesova a Slavíčkova, Sokolov"

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/95080/2023/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
20.9.2023 - 6.10.2023

Chranišov - umístění zpomalovacích prahů - NÁVRH místní úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/95305/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
20.9.2023 - 4.11.2023