Dražební vyhláška_EÚD_Ladislav Beňák

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/68811/2022/OKT/DAWO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
1.7.2022 - 10.8.2022

29/22 Oznámení nálezu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/68477/2022/OKT/JAKK
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
30.6.2022 - 1.7.2025

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 2874/67 v k.ú. Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67508/2022/OSM/PENE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 13.7.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Sokolov za rok 2021

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/63401/2022/OFŠ/ANCE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 30.6.2023

Vintířov, sil.III/2092 a III/20911 rekonstrukce křižovatky - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67670/2022/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 14.7.2022

Oznámení účastníkům řízení o zahájení řízení - schválení kanalizačního řádu Krásno

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67349/2022/OŽP/KABR
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 15.7.2022

Kynšperk, ul. U Pivovaru - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67717/2022/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 14.7.2022

23/22 Oznámení nálezu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/61054/2022/OKT/JAKK
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 30.6.2025

Sokolov, parkoviště u Vodojemu - označení komunikace - místní úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67860/2022/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 29.7.2022

Výběrové řízení na úředníka - sociálního pracovníka OSPOD (OSV)

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/67432/2022/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
29.6.2022 - 13.7.2022