oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ,,Habartov-VS2-přeložka teplovodu mezi objekty Čs. ar

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/63481/2018/OSÚP/LUST
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
10.7.2018 - 25.7.2018