Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu Josefov, VV

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/36785/2022/OŽP/KABR
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.5.2022 - 13.6.2022

Výběrové řízení na obsazení místa úř.-soc.pracovníka orgánu soc.právní ochrany dětí MěÚ Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/55246/2022/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.5.2022 - 10.6.2022

Rozhodnutí - společné povolení stavby "Loket, ul. Tovární - vodovod a tlaková splašková kanalizace"

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/20024/2022/OŽP/ROST
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.5.2022 - 11.6.2022

EÚD - záměr pronajmout - p. č. 522/2 - Stará Březovská

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/55378/2022/OSM/REPA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.5.2022 - 13.6.2022

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 16.6.2022

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/54655/2022/OKT/DAWO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.5.2022 - 17.6.2022

VV - doručování dědicům po zemřelé p. Evě Horníkové

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/54398/2022/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.5.2022 - 11.6.2022

VV - doručování dědicům po zemřelém p. Fedoru Pišlovi

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/54402/2022/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.5.2022 - 11.6.2022

NZ_Ustanovení opatrovníka (§ 32 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) - MUSO (OP-OSD)

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/54712/2022/OPŽÚ/TOKO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.5.2022 - 11.6.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření v roce 2022_č_ RO220002_ZM_28.04.2022

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/53572/2022/OFŠ/ANCE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
25.5.2022 - 31.12.2022

Sokolov, ul. Sportovní - V12c - NÁVRH místní úpravy provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/53829/2022/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
25.5.2022 - 27.6.2022