záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 4104/1, 4104/6, 4105/2, Sokolov a 293/1 Vítkov u Sokolova

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/101987/2018/OSM/PENE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
17.10.2018 - 1.11.2018

oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský l

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/101982/2018/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
17.10.2018 - 1.11.2018

Záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 01.12.2016 na nájem části pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/101464/2018/OSM/PENE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
16.10.2018 - 31.10.2018

Krajková - III21030 - uložení kabelu NN - přechodná úprava

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/101395/2018/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
16.10.2018 - 31.10.2018

Horní Slavkov, ul. Školní a ul. Poštovní - rekonstrukce-přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/100608/2018/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
15.10.2018 - 30.10.2018

Dražení vyhláška - EÚD - Petr Jelínek

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/101172/2018/OKT/MISM
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
15.10.2018 - 17.11.2018

Tatrovice Vřesová - rekonstrukce silnice - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/100098/2018/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
12.10.2018 - 27.10.2018

Ztráty a nálezy ke dni: 12. 10. 2018

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/100253/2018/OKT/DAWO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
12.10.2018 - 31.10.2018

Chodov, ul. Husova - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/100250/2018/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
12.10.2018 - 27.10.2018

MUSO_56181_18 ROZHODNUTÍ - CHODOV - VSOZČ - splašková tlaková kanalizace, ul. Vintířovská

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/56181/2018/OŽP/ROST
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
11.10.2018 - 27.10.2018