1/23 Oznámení o nálezu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/525/2023/OKT/JAKK
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.1.2023 - 3.1.2026

Schválení kanalizačního řádu Nové Sedlo - Chranišov - Oznámení o zahájení řízení

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/10234/2023/OŽP/ROST
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
27.1.2023 - 12.2.2023

Sokolov - stavba Krejcarové lávky - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9697/2023/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 10.2.2023

Královské Poříčí, ul. U Kostela - uložení kanalizační přípojky - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9771/2023/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 10.2.2023

Chodov, ul. Vančurova - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9855/2023/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 10.2.2023

Výběrové řízení na úř. vodního hospodřáství Městského úřadu Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9835/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 9.2.2023

Výběrové řížení na úř. zajišťujícího přestupky proti BPP Městského úřadu Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9844/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 9.2.2023

Výběrové řízení na úř. zajišťujícho projednávání přestupků proti BPP MěÚSokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9878/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 9.2.2023

Výběrové řízení na úř. staveního úřadu Městského úřadu Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9891/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 9.2.2023

Výběrové řízení na úř. soc. pracovník orgánu soc.právní ochrany dětí MěÚ Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/9899/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
26.1.2023 - 9.2.2023