rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Chodov, ČS odbojářů, Parkoviště u č. p. 933"

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/35374/2021/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 22.5.2021

Sokolov - opravy místních komunikaci v roce 2021 - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/43183/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 21.5.2021

oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Regenerace sídliště Horní Slavkov, etapa B - Zahradn

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/43216/2021/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 22.5.2021

Chodov, ul. Krátká - uložení kanalizace a vodovodu - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/43328/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 21.5.2021

Sokolov - jednodenní práce - údržba komunikací - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/43412/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 21.5.2021

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Sokolova

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/43525/2021/US/NIAD
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
6.5.2021 - 21.5.2021

Chodov, ul. Nejdecká - uložení inženýrských sítí - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/42580/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
5.5.2021 - 20.5.2021

sil.č. III/21032 - vodovod Krajková - Anenská Ves - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/42615/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
5.5.2021 - 20.5.2021

veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: "Sokolov, Jednoty, SO_0530-SO_0161, kVN"

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/42784/2021/OSÚP/DABI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
5.5.2021 - 20.5.2021

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny- 25. 5. 2021

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/42288/2021/OKT/MISM
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
4.5.2021 - 26.5.2021