26/23 - Oznámení nálezu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59511/2023/OKT/TEMA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
9.6.2023 - 8.6.2026

Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) OD práce

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59638/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
9.6.2023 - 30.8.2023

Sokolov- Kostelní, Růžové náměstí, Wolkerova - uložení datových rozvodů - přechodná úprava provo

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59141/2023/OD/ELBO

Výběrové řízení na úř. odb.soc.věcí - veřejné opatrovnictví/soc.práce Městského úřadu Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59166/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
8.6.2023 - 23.6.2023

Výběrové řízení na úř. odd.péče o rodinu - kolizní opatrovnictví a poručenství MěÚ Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59185/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
8.6.2023 - 23.6.2023

Výběrové řízení na úř. územního plánování Městského úřadu Sokolov

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59193/2023/UP/MIBA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
8.6.2023 - 23.6.2023

Horní Slavkov, II/209 - výměna obruby parkovací plochy - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59206/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
8.6.2023 - 23.6.2023

Habartov, ul. Karla Čapka - výměna vodovodu - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/59288/2023/OD/ELBO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
8.6.2023 - 23.6.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Chodov, Boženy Němcové - parkovací stání podél místn

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/58631/2023/OSÚP/KAZI
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
7.6.2023 - 23.6.2023

Program 30. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/58727/2023/US/JATO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
7.6.2023 - 19.6.2023