Dražební vyhláška_EÚD_RK world s. r. o.

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109561/2021/OKT/DAWO
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
22.10.2021 - 26.11.2021

Loket, ul. Československé armády - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109649/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
22.10.2021 - 6.11.2021

40/21 - oznámení nálezu EÚD

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109671/2021/OKT/DABE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
22.10.2021 - 22.10.2024

Sokolov, stavba okružní křižovatky u ONA III. etapa - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109081/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 21.12.2021

Svatava, ul. Pohraniční stráže, Zelená a S.K.Neumanna-rekonstrukce komunikace - přechodná úprava

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109209/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 5.11.2021

Program 12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109235/2021/US/JABE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 2.11.2021

39/21 - oznámení o nálezu EÚD

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/108695/2021/OKT/DABE
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 22.10.2024

Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje Nadlesí

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/51742/2021/OŽP/ROST
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 6.11.2021

Chodov, ul. Lesní - nové vedení VN a NN - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/109315/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
21.10.2021 - 5.11.2021

Habartov, Úžlabí, sil. č. III/21233 - uložení vodovodu - přechodná úprava provozu

??eud.doc.zdroj_en_US??
Město Sokolov
??eud.doc.cisloDokumentu_en_US??
MUSO/108569/2021/OD/LULA
??eud.doc.datumVyveseni_en_US??
20.10.2021 - 20.11.2021